Automatizace

  • Rozváděč pro řízení a napájení odsávání

Rozváděče slouží k napájení a řízení prvků odsávacích systémů, včetně filtrace vzduchu a následné manipulace s odfiltrovaným odpadem.

 

  • Rozváděč pro řízení kotle na biomasu

Tento rozváděč slouží pro řízení kotle na spalování štěpek a pilin, vyráběných firmou ELBH s.r.o. Týn nad Vltavou. Součástí rozváděče může být i systém pro skladování a dopravu paliva do kotle.

  • Rozváděče pro stroje na tváření a zpracování plechu

Rozváděče slouží pro řízení, napájení a jištění prvků strojů pro tváření a zpracování plechu. Nedílnou součástí jsou ovládací panely a bezpečnostní zábrany.

  • Rozváděče lakovacích a sušících linek

Rozváděče slouží k napájení a řízení prvků lakovacích a sušících linek.

  • Rozváděče napájecí

Rozváděče slouží pro distribuci napájení (přes zásuvky i pevné přívody) samostatných jednotek technologických celků, pomocných zásuvek a pracovního osvětlení.

  • Rozváděč pro řízení topení

Rozváděče slouží k řízení a napájení prvků otopných systémů na teplou vodu (ev. páru).

  • Rozváděč pro řízení lakoven

Rozváděč slouží pro napájení a řízení prvků odsávání par a plynů vznikajících v provozech lakoven.